Wing Informační Technologie s.r.o. Slide

Historie

Společnost WING Informační Technologie s.r.o. vznikla v roce 2003 jako firma se zaměřením na dodávky, instalace a servis výpočetní techniky. K počítačům přísluší i dodávky software, v našem pojetí pak nabízíme především aplikační ekonomický software včetně zajištění vhodného výběru a implementace. Dalšími spojenými obory naší činnosti byly a stále jsou instalace sítí LAN vč.komplexních řešení např. multimediálních učeben.

Naše zkušenosti ve všech zmíněných oborech informačních technologií sahají až do roku 1992, odkdy klíčoví představitelé společnosti podnikali na živnostenská oprávnění. Z počátku se zaměřovali především na oblast individuálních dodávek vybraným koncovým uživatelům, a souvisejícím servisem a službami. Hlavní činností v té době byla především tvorba software na zakázku – vizualizační software pro technologie a databázové aplikace, což byly oblasti, zajímavé i pro velké společnosti, kterým se tento software dodával.

V naší náplni jsou i certifikace počítačů jak prováděním WHQL Microsoft testů, tak Certifikace těchto PC systémů v elektrotechnickém zkušebním ústavu pro zajištění podkladů pro vydání „Prohlášení o shodě“. Od roku 2003 jsme se stali smluvním partnerem k zajišťování servisu počítačů značky Monsoon.

V roce 2004 jsme rozšířili naši působnost dále na poskytování bezdrátového připojení k Internetu. Stali jsme se oblastním partnerem společnosti INet Home Cz, s.r.o. pro oblast Hořovicka a postupně jsme rozšířili naší působnost na Rokycansko, Chrást a okolí, a město Blovice. Tato činnost byla ukončena v roce 2012 odkoupením sítě INet Home Cz společností Internethome s.r.o. v předešlém roce a následným ukončením partnerské spolupráce naší společnosti se záměrem vlastního zajišťování služeb zákazníkům.

Od roku 2015 se společnost WING Informační Technologie s.r.o. stala místním partnerem společnosti Mraknet s.r.o. pro oblast Rokycanska. Zajišťujeme připojení k Internetu pro domácnosti i firmy v neustále rozšiřujícím se pokrytí.

© 2003-2015 • Všechna práva vyhrazena